FAQ

Als het om uw gezondheid gaat, wilt u helder antwoord op uw vragen. Op een aantal van deze vragen kunnen we al antwoord geven: klik hieronder.
 

Wat is een risicotest?
Voor wie is de Health Check bedoeld?
Wat houdt de Health Check in?
Hoe vaak moet een Health Check worden gedaan?
Wat zijn de kosten?
Wat is een second opinion?

Wat is een risicotest?
De risicotest is een screeningstest, een test om aandoeningen op te sporen. Bij een positieve uitkomst ( risico is verhoogd) is verdere diagnostiek nodig om het risico op hart-en vaatziekten exacter vast te stellen.

Voor wie is de Health Check bedoeld?
De Health Check is een simpele controle om tijdig een eventueel verhoogd risico op hart- en vaatziekten en nierziekten op te sporen. Personen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten kunnen dit risico in veel gevallen verminderen door niet al te ingrijpende aanpassingen in hun leefgewoonten. Als het nodig is, krijgt u advies over uw gezondheid, lichaamsbeweging en voeding.

Wat houdt de Health Check in?
De Health Check bestaat uit het bepalen van het cholesterol- en glucosegehalte van het bloed, urine onderzoek, de bloeddruk, de verhouding lengte/lichaamsgewicht en de longfunctie, op indicatie  wordt een ECG gemaakt. Eventueel volgt persoonsgebonden extra onderzoek.
De arts voert samen met de assistente de Health Check uit en bespreekt uw persoonlijke resultaten met u nadat de bloed uitslagen bekend zijn geworden. U krijgt dan  advies of informatie.

Hoe vaak moet een Health Check worden gedaan?
Na een periode van twee jaar komt u opnieuw voor een Health Check in aanmerking.

Wat zijn de kosten?

  • Health Check incl. longfunctie meting €100,-
  • Consult arts LHV-norm: € 28,19 (Huisartstarief).ECG, Spirometrie, Bloedonderzoek afhankelijk van je Zorgverzekeraar.
  • Een eenmalig fysiotherapeutisch consult (code 1400 )incl. rapportage bedraagt € 52,50
  • Herhalingsconsult) € 42
  • De Health Check wordt door ONVZ en DeltaLloyd vergoed.

Wat is een second opinion?

Onder een Second opinion wordt verstaan: de onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke, psychische klacht door een andere arts dan de eigen arts.

Een second opinion kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling.

Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens de behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen.

Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. De Nederlandse huisartsen en specialisten hebben echter samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst Arts-Patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion wel opgenomen.

In principe mag er altijd gevraagd worden om een second opinion. Maar omdat de Nederlandse gezondheidszorg zwaar belast is, wordt het alleen bij grote of langdurige twijfel over een diagnose of behandeling aangeraden. Ook wanneer de keuze van de behandeling ingrijpende gevolgen heeft of kan hebben, is een second opinion op z’n plaats.

Vraag alleen een second opinion na toestemming van de zorgverzekeraar . Binnen Nederland hebben 5,5 miljoen mensen toegang tot Best Doctors via hun Zorgverzekeraar.