Gratis Health Check

Aanbieding Health Check bij aanmelding in 2017.

Wij bieden een korting op de Health Check in het geval uw Zorgverzekeraar de

kosten van de Health Check niet wil vergoeden.

U kunt afwijzing van de Zorgverzekeraar bij ons inleveren.                                                    Daarna krijgt u korting van € 25,-

Als tegenprestatie vragen wij u een bezwaar tegen de afwijzing te ondertekenen om de Zorgverzekeraar te vragen de kosten van een Health Check in de toekomst wel te vergoeden.

Health Checkpoint werd opgericht door een huisarts en heeft een officiële registratie voor Preventie.

Wij zijn in het bezit van een AGB code.

De health check wordt volgens de standaard uitgevoerd.

Het bloedonderzoek voor de Health Check wordt door het huisartsenlaboratorium

( Saltro) uitgevoerd.

De resultaten kunnen na uw toestemming met uw huisarts gedeeld worden.

Op het formulier bij “overige vragen” graag de naam en adres van uw huisarts vermelden.