Preventief Medisch Onderzoek & Health Check

Voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) & Health Check kunt u per email of formulier een afspraak maken.

  • Vragenlijst en laboratoriumformulier worden per mail/post verzonden.
  • Planning voor een afspraak.
  • Tarieven.

Tijdens uw bezoek wordt de ingevulde vragenlijst besproken.
Onderzoek wordt door een huisarts uitgevoerd.
Meting van lengte, gewicht en middelomtrek. 
2x meting van de bloeddruk. Spirometrie (longfunctie).
Uitslag van het laboratoriumonderzoek: glucose, HbA1c, totaal cholesterol en HDL cholesterol, Nierfunctie, urineonderzoek. 

  • Onderzoek bewegingsapparaat door fysiotherapeut.
    Alle resultaten worden met u besproken.

ECG wordt op indicatie gedaan i.v.m. het vroeg opsporen van hartritmestoornissen.

voorbeeld: 1. vanaf 40 jaar bestaat de mogelijkheid  Boezemfibrilleren te ontwikkelen.
                    2. Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) erfelijk.

Zie ook: Sport  Sportkeuring