GLI

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). 

Voor wie is een gecombineerde leefstijlinterventie?

In beginsel kwam niet iedereen met overgewicht in aanmerking voor een GLI. Dit kan in principe vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas(externe link) en de Zorgstandaard Obesitas(externe link). Maar inmiddels is meer bekend over de risico’s van overgewicht. Health Checkpoint zet in op behandeling van overgewicht ongeacht of het gezondheidsrisico reeds aanwezig is.

Uw gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket?

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed vanuit de basisverzekering. Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het uitgangspunt voor de vergoeding. Voorwaarden voor vergoeding van een programma zijn:

  • Het combineert de drie componenten: leefstijl, voeding en gedrag;
  • Het past binnen de voorwaarden van de NZa-beleidsregel (o.a. 12 maanden behandeling en 12 maanden onderhoud, omvat geen elementen die niet vergoed worden binnen de basisverzekering zoals begeleid bewegen en/of sporten, specifieke financiële voorwaarden etc).