Health Check

Wat houdt een Health Check in

Een Health Check is een controle om een inschatting te maken van risicofactoren die jouw gezondheid negatief beïnvloeden. Je kan hierbij denken aan voor iedereen bekende risico factoren zoals roken en overgewicht. Ook kunnen bepaalde voedingsgewoonten jouw gezondheid benadelen.

Het gaat hier dus primair niet om het opsporen van ziekten. Toch kan het voorkomen dat er wel een ziekte tijdens de Health Check gevonden wordt die behandeld moet worden. Zo kan er bijvoorbeeld tijdens het onderzoek een verhoogde bloeddruk (hypertensie) worden vastgesteld. In dat geval word je verwezen naar je huisarts.

Met het risico dat bij de Check vastgesteld wordt, kan je zelf of onder begeleiding aan de slag. Deze keuze is aan jou.

Je kan je aanmelden voor een Health Check via onze website, hiervoor heb je geen verwijzing nodig van je huisarts.  
Voor de Health Check wordt een vragenlijst toegezonden per post of per email. Deze vul je thuis in en wordt vervolgens tijdens de afspraak van de Health Check besproken. De vragen hebben betrekking op je ziektegeschiedenis en ziekten die in je familie voorkomen. Tegelijkertijd is belangrijk of je nu ergens voor behandeld wordt of dat recent bloedonderzoek verricht werd. Al deze gegevens worden in de Check meegenomen.

Hoe gaat de aanmelding

Het onderzoek

Tijdens de Health Check wordt naast het doornemen van de vragenlijst gericht onderzoek gedaan naar risicofactoren. Dit houdt in dat Spirometrie gedaan wordt om je longfunctie te bepalen. Verder tweemaal bloeddrukmeting. Vervolgens luistert de arts naar hart en longen. BMI en buikomvang en huidplooi worden gemeten omdat de uitkomst een indicatie levert voor een risico op hart- en vaatziekten en Diabetes. Screening op depressie en afhankelijk van de leeftijd en voorgeschiedenis osteoporose. Een geheugentest wordt afgenomen als daar een indicatie voor is.  Tot slot wordt er urineonderzoek gedaan om de nierfunctie te screenen. De aanwezigheid van eiwit in de urine kan eenvoudig bepaald worden (albuminurie). Bloedonderzoek wordt voor zover niet gedaan door de huisarts, onderzocht op waarden van Cholesterol en glucose (Hb1Ac).

Na afloop krijg je een rapport met de resultaten van de Check en het advies toegestuurd.

Graag verwelkomen wij jou op een afspraak voor de Health Check. Om je aan te melden, klik hier.

 

.