We verdienen beter……..

Sterk bewerkt voedsel vergroot kans op overgewicht en ziekte

  • Onderzoekers hebben in een systematische review bekeken wat het effect is van sterk bewerkt voedsel (ultra-processed foods, UPF) op de gezondheid. De conclusie: een hoge consumptie van UPF gaat gepaard met een toename van niet overdraagbare ziekten als hart- en vaatziekten, overgewicht en obesitas, Metabool syndroom. In het onderzoek werden 23 studies bestudeerd naar de relatie tussen de consumptie van UPF en gezondheid. Het waren 10 cross-sectionele en 13 prospectieve cohortstudies. Uit de cross-sectionele studies bleek dat in de groep met de hoogste UPF-consumptie ook de grootste middelomtrek, lagere HDL-cholesterolwaarden en vaker het metabool syndroom voorkwamen. Er werd geen significant verband gevonden tussen UPF-consumptie, bloeddruk, hyperglykemie en hypercholesterolemie.Prospectieve cohortstudies. Aan de cohortstudies deden in totaal ruim 183.000 deelnemers mee, die tussen de 3 en de 19 jaar werden gevolgd. In de groepen met de hoogste consumptie van UPF was de mortaliteit het hoogst. In 3 studies werd ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten gevonden en in 2 studies werd een verhoogd risico op depressie gevonden.
  • ConclusieDe onderzoekers concluderen dat de consumptie van UPF kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, depressie en mortaliteit.Bron: British Journal of Nutrition

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.